FAQ

Generelle spørgsmål

Erhvervshusene fungerer som knudepunkter for virksomhederne i det offentlige erhvervsfremmesystem. Erhvervshusene yder specialiseret og uvildig vejledning om drift og udvikling af forretningen til alle virksomheder uanset deres størrelse og geografiske placering.

Der er 6 Erhvervshuse i Danmark i hhv. Aalborg, Aarhus, Odense, Vojens, Sorø og København. Desuden er der 6 filialer i hhv. Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg og Rønne.

Midlerne til Erhvervshusenes programmer kommer fra De Europæiske Strukturfonde: Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt fra decentrale erhvervsfremmemidler som fordeles af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervshusene administrerer programmidlerne.

Ja, udbuddet på portalen er kun et lille udsnit af vores samlede programtilbud.

Kontakt dit lokale Erhvervshus - forretningsudviklerne er klar til at hjælpe dig.

Siden er udviklet og administreret af Erhvervshus Nordjylland. Men der er programmer på portalen, som er nationale programmer. Det er fortsat dit lokale Erhvervshus, du har kontakten med.

Forretningsudviklerne leverer værdifuld sparring til dig og din virksomhed. De har også et stort kendskab til ansøgningsprocessen og ansøgningsskemaerne og kan derfor hjælpe og støtte dig, så du kommer godt fra start.  Når ansøgningerne bliver vurderet, taler forretningsudviklerne din sag – og derfor er det afgørende, at de har et godt kendskab til dig og din virksomhed.

Nej!
Idet midlerne er offentlige midler, og en del af alle skatteborgeres penge, er vi forpligtet til at dokumentere, at de bruges med fornuft. Det betyder uundgåeligt, at der er en række blanketter, der skal underskrives. Vi arbejder løbende med digitale arbejdsgange, som gør, at du ofte kun skal underskrive én gang på samtlige blanketter – og underskrifterne er digitale via NemId.

Ja, afhængig af hvilket projekt du søger ansøger, er der et kontant deltagergebyr. Det kan enten være et fast beløb eller en procentdel af det ansøgte beløb. Deltagergebyrerne er en del af projekternes finansiering – udover midlerne fra EU’s strukturfonde og De Regionale Udviklingsmidler.

Som udgangspunkt er det vigtigt, at din økonomi kan holde til at indgå i disse projekter, idet der går lidt tid, før du får din refusion igen.
Hvis du har negativ egenkapital, anbefales du at tage en snak med din forretningsudvikler omkring det.

Det afhænger af hvilket projekt, du søger – men du skal regne med 3-4 uger fra du ansøger, til du får svar på din ansøgning.

Ansøgningsportal

Du skal oprette dig som bruger for, at vi kan sikre, at det kun er dig, og de tilknyttede forretningsudviklere/erhvervskonsulenter, som har adgang til de oplysninger, du angiver i ansøgningen.

Forretningsudvikleren fra Erhvervshuset samt i nogle tilfælde en erhvervskonsulent fra den lokale erhvervsservice har adgang til din ansøgning. De foretager dog aldrig ændringer uden forudgående dialog med dig.
Når ansøgningen er færdig og indsendt, vil den blive fremsendt til projektledelsen på det angivne projekt, samt til vores eksterne samarbejdspartner Whale24 som forestår tilbudsindhentningen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Det er fordi, at det er den smidigste måde, hvor du kan få værdifuld sparring til din ansøgning. Det hele klares over en online-portal, og der skal ikke sendes mails frem og tilbage.

Nej, den ligger på din brugerprofil og forsvinder ikke, hvis du går ud af den. Det er og vigtigt at du husker at trykke ”gem kladde”.

Ud over et CVR-nummer får en virksomhed også tildelt ét såkaldt P-nummer (Produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Du kan finde dit p-nummer på www.virk.dk

Vi skelner mellem de to, fordi midlerne til indsatserne kommer fra forskellige fonde. Rådgivning er, når en rådgiver laver en strategisk afklaring i din virksomhed, altså laver en analyse eller en strategi.
Kompetenceløft er, når en rådgiver underviser og oplærer ledelse og medarbejdere i en virksomhed til opgaver, som de selv skal varetage fremadrettet, fx eksportsalg, brug af et nyt ERP-system eller ledelsesudvikling.

Midlerne, som vi administrerer i Erhvervshusene, skal anvendes til at skabe vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. For at kunne hjælpe dig så langt som muligt, er det vigtigt, at vi kender dine forudsætninger for at udvikle virksomheden. Der giver de økonomiske nøgletal et godt overblik.

Vi har forsøgt – både ved hovedområder og underkategorier at komme rundt om så mange faglige områder som muligt. Skulle der mangle noget helt særligt, så tal med din forretningsudvikler om, hvad du skal vælge.

Tal med din forretningsudvikler om hvilken kategori du bør vælge.

I behandlingen af din ansøgning er det vigtigt, at vores bevillingspaneler får et tydeligt indtryk af din virksomhed, hvad er jeres historie, hvad I laver, hvilket marked I opererer i, hvordan konkurrentsituationen ser ud etc.

Opgavebeskrivelsen er det afsnit, som danner grundlag for bevillingen af dit forløb. Samtidig danner opgavebeskrivelsen også grundlag for tilbudsindhentningen og tilbudsgivernes forståelse for opgaven, de skal byde på. Vær derfor specifik, brug hjælpeteksterne til at guide dig og argumenter gerne grundigt for, hvorfor det er det rigtige initiativ for din virksomhed.

Idet du trykker ”ansøg” iværksættes to processer. Dels en tilbudsindhentningsproces og en bevillingsproces. Det varierer fra projekt til projekt hvordan – og i hvilken rækkefølge - dette håndteres.

Du vil løbende få notifikationer på, hvor din ansøgning er i processen.

Tilbudsindhentning

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Hold dig altid opdateret med nyheder fra Erhvervshus Nordjylland